Informācija ziedotājiem

Ziedojumu konts:
Biedrība „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”
Reģ. Nr. 40008144521
Banka : Swedbank AS
Konts : LV24HABA0551027662239

Biedrība ir Sabiedriskā Labuma statusa organizācija.
Ziedotāji – juridiskās personas saņem nodokļu atlaides 85% no ziedotās summas UIN, bet fiziskās personas var atgūt 23% no Ziedojuma, iesniedzot deklarāciju VID.